eit2024

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

สำรวจความคิดเห็น

คุณพอใจ อบต.วังไผ่ ด้านใด ?

จากผลโหวตทั้งหมด 611 ครั้ง [คลิ๊กแถบที่ต้องการโหวต]
42 ด้านการบริการประชาชน
13 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
14 ด้านสาธารณสุขฯ
10 ด้านบรรเทาสาธารณภัย
6 ด้านสาธารณูปโภค

E Service

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เชื่อมโยงระบบ EGP)

หนังสือราชการ สถ.